Voices4Life 2018

Admin
single-image

Ook dit jaar deed ons koor weer mee aan Voices4Life

HET DOEL

Passie voor het zingen combineren met gezamenlijke inspanningen voor het goede doel. Aan de deelnemende koren wordt niet alleen een muzikale bijdrage gevraagd, maar ook inzet voor het gekozen doel, waardoor met elkaar steeds gestreefd wordt naar een nog mooiere opbrengst. Slagroom op de taart is uiteraard het gezellige korenfestival waar veelal op hoog niveau een gevarieerd programma aan koren wordt geboden.

Zo was het voor ons een zeer geslaagde dag, waar we 2 nummers hebben gezongen uit ons lustrum repertoire. De andere 4 nummers waren bekend, zodat het publiek enthousiast mee ging zingen en klappen.

OPBRENGST 

De opbrengst was ook fantastisch €. 6.000,– waarvan €. 4.500,– voor het Longfonds en €. 1.500,– voor het Aya Memoriam Foundation.

Alle koren hebben dus flink hun best gedaan met acties om aan dit mooie bedrag te komen. We gingen met een goed en voldaan gevoel weer naar huis, en volgend jaar weer?

LUSTRUM CONCERT

Nu volop repeteren voor ons 5 jarig lustrum in oktober 2018.