Uitvoering tweede kerstdag 1895

Ton Bouman
single-image

Onlangs vond ik op het internet, uit het archief van de gemeente Ridderkerk, een transcriptie van een brief uit 1895, geschreven namens het bestuur der Harmonie.

In deze brief verzoekt het bestuur de gemeente, om op tweede kerstdag, 26-12-1895 een volksuitvoering te mogen geven in de openbare school op het dorp. Heden ten dage is in deze school de Oudheidkamer gevestigd.

De schrijver dezes heeft deze transcriptie overgeschreven, omdat het formaat van de originele transcriptie niet goed leesbaar is op de site.

Het bijzondere is, dat van deze brief het origineel waarschijnlijk in het gemeentearchief bewaard is gebleven. In de krant is te lezen, dat er positief op het verzoek is beslist.

Hoe de uitvoering verlopen is, en wat er is gespeeld, is niet bekend. Wel lezen we na de uitvoering in de krant, dat er ruim 200 bezoekers zijn geweest.