Tweede uitvoering in 1894

Ton Bouman
single-image

Tweede uitvoering van de Fanfare Harmonie Slikkerveer 1894

In een krantenartikel en advertentie uit de krant van 06-10-1894 is te lezen dat op 11-10-1894 de tweede uitvoering zou plaatsvinden van het Slikkerveersche muziekgezelschap “Harmonie” o.l.v. dhr. J.H. Drees.

Zoals veel dirigenten in die tijd, was dhr. Drees naast orkestdirigent van o.a. onze vereniging ook koordirigent. In de Krimpenerwaard dirigeerde Drees zowel koren als orkesten. Ook namen in die tijd koren en orkesten veelal deel aan dezelfde concoursen.

Kennelijk kon dhr. Drees ook verdienstelijk zingen, en trad hij op deze uitvoering ook op als solo-zanger. Als laatste stuk is Wien Neerlands bloed gespeeld, wat tot 1932 het Nederlandse volkslied was. In een krantenartikel uit die tijd is een uitgebreid verslag te lezen van deze uitvoering van onze club, toen nog een fanfare.

Wat ook het vermelden waard is, is dat dhr. Drees bestuurslid was (penningmeester) van de op 17-06-1894 opgerichte Bond voor gemengde Zangvereenigingen.

Saillant detail is dat een der oprichters, en tevens bestuurslid van deze bond, dhr. J.L. Mussert was. Deze man uit Werkendam was net als Drees ook hoofdonderwijzer en koordirigent. In dat zelfde jaar, 1894, is deze meneer Mussert vader geworden van een zoon die Anton werd genoemd. Wat er later van deze baby is geworden, behoeft volgens de schrijver dezes geen verdere uitleg.