Topconcours Arnhem 1964

Ton Bouman
single-image

Het onderstaande krantenstukje is een fragment van een groter artikel  uit De Combinatie van 30-01-1964. 

Wat nog nooit in de levensjaren der Harmonie is geschied, werd op 29-02-1964 bewaarheid.

De Harmonie vertrok om 8.30, met twee bussen naar Arnhem om daar deel te gaan nemen aan het KNF Topconcours. Na een koffiestop te Leersum kwam men om 12.00 uur aan bij het Musis Sacrum te Arnhem. Men was zenuwachtig maar vol vertrouwen. Er was immers veel thuis gestudeerd, en twee maal per week was er repetitie.

Bij aankomst kon voorzitter Kerger gelijk gaan loten voor de volgorde van optreden. Wat getrokken werd was niet zo erg optimistisch. Het was nr. 13. Nadat na het afstemmen nog 20 minuten was gewacht, ging men gespannen en zenuwachtig het podium op.

Nadat het nummer “The Frogs” (G. Bantock?)was gespeeld, ontving men een warm applaus. Het nummer werd behoorlijk goed en muzikaal uitgevoerd. Toen de uitslag bekend werd gemaakt viel deze voor de Harmonie behoorlijk tegen. Van de 16 deelnemende verenigingen werd de Harmonie eerste, maar dan wel vanonder af gerekend. Men behaalde 126 punten.

De terugreis liep via Grave, waar men bij de “Nachtegaal” stopte om op verhaal te komen. Ondanks de tegenvallende uitslag werd het toch gezellig, en keek men met genoegen terug op deze dag. De fanfare “Sint Cecilia” uit Millingen aan de Rijn werd met 164 punten landskampioen.

De wimpel, een witte, is door voorzitter Cor Kerger op de eerste repetitie na het concours officieel aan de federatievlag bevestigt, met de woorden: Deze wimpel is het symbool van eer, dat wij aan een topconcours hebben mogen deel nemen. Dirigent dhr. Kokelaar voegde hier aan toe, dat wij, gezien de uitslag, nog niet rijp zijn voor de topklasse. Doch laat deze kennismaking een stimulans zijn om vol te houden, dan zullen we zeker resultaat gaan boeken.

Om de studie op pijl te houden werd er besloten dat jaar wederom op concours te gaan. Hoewel deelname aan een Topconcours toch een hele prestatie is, heb de schrijver dezes in geen enkele plaatselijke krant hierover iets kunnen vinden. Schijnbaar lag deze uitslag toch gevoelig. Later in het jaar, op de ledenvergadering zei voorzitter Kerger dat het zeer jammer was dat hij op het Topconcours nr. 13 heeft getrokken. Bij een ander nummer had dit concours zeker een topper geworden voor de Harmonie. Laten we het er maar op houden dat het hier aan gelegen heeft. Op de bijgevoegde foto is Arie de Kluijver als enige nog actief als muzikant bij de Harmonie.