Tarieven Lidmaatschap en Muzieklessen

single-image

Een muziekopleiding is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging. Leerlingen die muziekles volgen worden lid tegen een gereduceerd contributietarief. Hiervoor bieden we:

  • wekelijks orkestrepetities bij één van de opleidingsorkesten
  • een instrument in bruikleen.

Lid worden bij Harmonie Slikkerveer betekent ook meedoen met alle verenigingsactiviteiten en betrokken zijn met de vereniging.

TARIEVEN 

Tarieven individuele muzieklessen:

  • Tarieven m.i.v. 1 september 2021

36 individuele lessen van 30 minuten: € 45,00 per maand (12 maanden) 

Inschrijven/aanmelden

Aanmelding voor de lessen geldt tot wederopzegging. Met de inschrijving verbindt de leerling zich voor tenminste 1 lesseizoen aan de muziekopleiding (en daarmee ook aan de lesgeldverplichting). Het lesseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het volgende jaar en is niet tussentijds opzegbaar.

Betaling lesgeld en contributie

Via maandelijkse incasso

Afmelden/opzeggen

Individuele muzieklessen: De leerovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Afmelding voor het nieuwe lesseizoen moet schriftelijk plaatsvinden vóór 1 juli van het lopende lesjaar.