Serenades na de oorlog

Ton Bouman
single-image

ARBEITSEINSATZ 

Tijdens de tweede Wereldoorlog werden er jongemannen geronseld om verplicht in Duitsland te gaan werken.

Toen de oorlogsmachine op volle toeren draaide, was er een groot tekort aan metaalbewerkers voor de wapenindustrie. In onze contreien werkten er veel metaalbewerkers zodat er hiervandaan in 1942 al de eerste jongemannen naar Duitsland werden afgevoerd.

NA DE OORLOG

Deze dwangarbeiders kwamen na de oorlog geleidelijk weer naar huis. Sommigen pas zolang na de bevrijding, dat de familie dacht dat ze niet meer in leven waren. Helaas zijn er ook mensen nooit meer terug gekomen. Van de in Duitsland te werk gestelde Harmonie leden is, bij mijn weten, iedereen na de oorlog gelukkig weer teruggekeerd. Ook mensen die in het buitenland verbleven, konden vanwege de oorlog soms ook niet terug naar huis, en waren jaren weg.

NEDERLANDS INDIË

Na de bevrijding werden er door de Nederlandse regering  dienstplichtig militairen ingezet om de toen Nederlandse belangen in Indië te verdedigen. Ook deze dienstplichtig soldaten waren heel lang van huis.

Al de plaatselijke muziekverenigingen, dus ook de Harmonie, zijn bij veel van deze mensen, zowel bij de dwangarbeiders uit de oorlog, als bij de soldaten die uit Indië terug keerden, bij thuiskomst, een serenade wezen brengen. Ook familie en vrienden organiseerden voor de thuiskomers meestal iets leuks om ze een onvergetelijke thuiskomst te bezorgen. Sommige terugkomers plaatsten in de krant een “bedank-advertentie”.

PIET SLOOFF

Onze Indië-veteraan, c.q. verenigings-veteraan, erelid Piet Slooff heeft na zijn terugkomst in 1951 ook zo’n advertentie geplaatst. Ik weet niet of er bij Piet een serenade is gebracht, maar hij is in dat jaar, 1951,  wel lid geworden van de Harmonie.

Bij de vader van ons erelid Fred van Winkelhof is de Harmonie in 1945 wel een serenade wezen brengen. Uit de notulen van de Harmonie valt op te maken dat er in het seizoen 1949-1950 maar liefst 34 serenades zijn gebracht bij diverse Indië-terugkomers.