SE terug in muziekcentrum!

Ivonne Molendijk
single-image

Het nieuwe seizoen is begonnen! En Something Else heeft dit nieuwe seizoen afgelopen donderdagavond afgetrapt in het eigen, vertrouwde clubgebouw! Vòòr de vakantie repeteerden wij in theater het Plein. De theaterzaal is groter en hoger dan de repetitieruimte in het muziekcentrum, waardoor wij de toen geadviseerde 3 meter onderlinge afstand konden aanhouden. Sinds juli 2020 stellen de nieuwe richtlijnen voor koren dat 1,5 meter onderlinge afstand tussen koorleden veilig wordt geacht. Daarom kunnen we nu weer gewoon in de eigen repetitieruimte repeteren! Dat voelt als thuiskomen!

Natuurlijk gelden er regels en afspraken om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Er zijn looprichtingen in het muziekcentrum, het lokaal wordt ruim vòòr aanvang van de repetitie gelucht en ook tijdens en nà de repetitie wordt gelucht. Ook staat het afzuigsysteem op de hoogste stand. In de pauze wordt het Kantineprotocol van de vereniging aangehouden. Wanneer iedereen hier rekening mee houdt en elkaar de ruimte geeft, kan er weer lekker samen gezongen worden en gezellig een drankje worden gedaan.

Hoewel we gelukkig langzamerhand wel een toename zien in het aantal koorleden dat naar de gezamenlijke repetitie komt, zijn jammergenoeg op dit moment nog niet àlle koorleden fysiek aanwezig. Sommigen vallen onder de risicogroepen, anderen durven het nog niet aan om samen te repeteren. Zij kunnen de repetities nog steeds live online volgen en zo er toch een beetje bij zijn.

We gaan er weer een mooi SE seizoen van maken!