Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2024

Ton Schouwenburg
single-image

NIEUWJAARSRECEPTIE HARMONIE 2024

Het bestuur van jullie muziekvereniging hoopt alle senior en jeugd leden, ere leden, sponsors, donateurs en andere mensen die Harmonie een warm hart toedragen te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie in het Muziekcentrum Harmonie aan de Prinsenstraat op zaterdag 6 januari 2024. De inloop van de receptie is tussen 19.30 uur en 20.00 uur.

Jubilarissen en man/vrouw/ploeg van het jaar !

Tijdens deze receptie worden zoals gebruikelijk de leden gehuldigd welke 25 jaar of langer lid zijn van de vereniging. Leden die dus een zeer belangrijk aandeel verdiend hebben binnen onze club.
Ook zal er een persoon of personen in de schijnwerpers worden gezet voor bijzondere verdiensten die verricht zijn voor de vereniging.
Persoonlijk vind ik dit een belangrijk onderdeel van deze avond. Mensen extra in het zonnetje zetten die in het belang van de vereniging denken en bezig zijn.
De keuze dit jaar was weer reuze, wat zijn er weer veel leden en andere medewerkers of medewerksters bezig geweest met hand en span diensten voor de Harmonie.

Een korte terugblik en vooral vooruitblik

Een moment van reflectie en visie hoort er uiteraard ook bij.
Jullie worden even meegenomen met wat er is geweest en wat er in de toekomst verwacht wordt.
In ieder geval staat vast dat er weer veel muzikaliteit en inzet van u wordt gevraagd.

Vereniging Harmonie

De nieuwjaarsreceptie is bij uitstek de plaats waarbij alle onderdelen elkaar informeel kunnen ontmoeten, elkaar de hand te schudden en de in het voetlicht geplaatste jubilarissen en andere geƫerde personen een hartelijk applaus te geven. Het bestuur gaat er dan ook van uit dat alle ingeschreven leden van Harmonie proberen aanwezig te zijn.

Kijk uit met vuurwerk, zet een veiligheidsbril op, zodat wij allemaal kunnen beginnen in 2024 met een heldere kijk op alles wat er speelt en wat er nog moet gaan spelen. (advies van een bekende optometrist)

Nogmaals, graag tot 6 januari !

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet, Ton Schouwenburg