Ledenwerving 1991

Ton Bouman
single-image

Ledenwerving onder schooljeugd door de gezamenlijke muziekverenigingen en de muziekschool.

Het is algemeen bekend dat veel muziekverenigingen grote moeite hebben, de jeugd te enthousiasmeren om bij een muziekvereniging muziek te gaan maken, terwijl dit toch een heel leuke hobby is, welke je jaren lang vol kunt houden.

Vandaag de dag is de actie “Blazersbende”, die momenteel bij de Harmonie loopt, een mooi voorbeeld om te proberen de schooljeugd voor onze vereniging te interesseren. In 1991 is er al eens een grote ledenwerfactie op poten gezet door de gezamenlijke muziekverenigingen en de muziekschool van Ridderkerk.

In De Combinatie van 24 januari 1991 is hier aandacht aan besteed. In dit artikel wordt gerefereerd aan twee boekwerkjes, welke de schrijver dezes uit zijn boekenkast heeft opgegraven. In het gestencilde boekje stellen al de Ridderkerkse muziekverenigingen zich voor.

In het door de Rabobank uitgegeven boekje “Het Blaasorkest” wordt er uitleg gegeven over de verschillende orkestvormen en diverse instrumenten. Dit leuke boekje is geschreven door dhr. Henk van Lijnschooten. Ook is er tijdens deze actie een gezamenlijk kennismakingsconcert gegeven in sporthal Drievliet. Of deze actie nog nieuwe leden heeft opgeleverd is mij niet bekend, maar het was een leuke actie.