Koninklijk bezoek Ridderkerk

Ton Bouman
single-image

In september 1927 is er te Ridderkerk, op een weiland aan de Molensteeg, een grote meerdaagse land- en tuinbouwtentoonstelling gehouden.

In veel kranten is hier al maanden van tevoren zoveel aandacht aan besteed, dat dit de belangstelling trok vanuit het binnen- en buitenland. Ook H.M. Koningin Wilhelmina ontging deze belangstelling niet, en gaf aan deze tentoonstelling bij te willen wonen.

Later kwam het bericht dat Z.K.H. Prins Hendrik haar op deze dag wilde vergezellen. Op 14-09-1927 was het zover.

‘s Morgens stonden er al mensen langs de route om een glimp van de Koningin en Prins op te vangen.

Om 15.00 uur arriveerde het Koninklijk paar in een open auto bij het Raadhuis, en werd daar ontvangen door burgemeester Klein, de oudste wethouder, en zingende schoolkinderen.

Het weer was die dag zeer slecht. De regen kwam met bakken uit de hemel, maar dat mocht de pret niet drukken. Om de mensen langs de route niet teleur te stellen, wilde de Koningin, ondanks het slechte weer, toch in een open auto rondgereden worden.
Na de ontvangst door de Burgemeester, ging men naar het tentoonstellingsterrein, waar een der auto’s uit de modder moest worden geduwd, en de mensen tot hun enkels in de bagger zakte.

Nadat het Koninklijk paar van alles had bekeken, en een defilé van vee had bijgewoond, ging men om 17.15 weer richting residentie.

Op de route naar huis maakte men nog een stop in de Willemstraat, waar het Koninklijk paar werd toegezongen door enkele kinderkoren en schoolkinderen.

In deze mensenmassa zijn op de foto’s ook muzikanten van de Harmonie te zien. De dirigent is waarschijnlijk een muzikant. De drie bijgevoegde foto’s zijn genomen t.h.v. de Nutsschool. Twee foto’s zijn genomen richting de huidige Prins Bernhardstraat. De zijmuur van de woning hoek Willemstraat (nu nr. 39c), en de huidige  Prins Bernhardstraat is duidelijk zichtbaar, en is heden ten dagen nog bijna ongewijzigd. Ook is er een foto genomen richting de “40 huizen”.
Nadat de Koningin nog heeft gesproken met enkele directeuren van verenigingen, ging men door naar Bolnes. Daar nam de Burgemeester afscheid, en gingen de Koningin en Prins in een dichte auto, onder politie-escorte richting residentie.

Een compleet verslag van dit gebeuren is te lezen in o.a. De Maasbode van 15-09-1927. Het artikel is te groot om het in deze rubriek te plaatsen. In dit krantenartikel staan de dieren die een prijs hebben gewonnen, met naam, nummer, en bedrijf genoemd.

Het is jammer dat de notulen van 1927 er niet meer zijn, deze zouden n.l. meer informatie over de rol van de Harmonie kunnen verschaffen.