Koninginnedag 1912

single-image

Nadat er in Nederland sinds 1885 Prinsessendag is gevierd, is deze na het overlijden van Koning Willem lll in 1890, in 1891 vervangen door Koninginnedag.

De vieringen waren beperkt en hadden een lokaal karakter. Men moest ook gewoon werken op die dag. Later is men het feest meer nationaal gaan vieren.

In Ridderkerk is koninginnedag min of meer voor het eerst gevierd in 1912. De Volksbond tegen drankmisbruik organiseerde te Ridderkerk een groots opgezette vliegerwedstrijd. In de krant staat een leuk verslag van deze dag.

We lezen dat naast het Ridderkerk’s Fanfare ook de muziekverenigingen van Slikkerveer en Rijsoord acte de présence hebben gegeven.

Met het vliegeren zijn twee jongens met een voor de Harmonie bekende naam in de prijzen gevallen. W. Slooff Gz. won een schoolatlas en W. Slooff Jz. een passerdoos. Een der huidige muzikanten is W. Slooff Pz. Ook zijn neef, W. Slooff Hz. is ooit lid geweest. Voor alle duidelijkheid, Pz. is weer Wz, evenals Hz. welke ook een Wz. is.

We hebben ook een vlaggendrager gehad met de naam J. Slooff Wz. Ook is er een R. Slooff lid geweest, wat een H.d. is. Momenteel is er ook een D. Slooff lid, dit is weer een Wd. Makkelijk uit elkaar te houden zo.