Jubileum concert 55 jaar Harmonie

Ton Bouman
single-image

In een eerder stukje is te lezen dat er t.g.v. het 55 jarig bestaan op 13 juni 1947 een grote jubileum receptie is gehouden, waar de Harmonie een nieuw vaandel kreeg aangeboden.

Als vervolg hierop is er op 24 en 25 september van dat jaar een groot jubileumconcert gegeven in de Electrozaal. Op de eerste avond waren er div. vertegenwoordigers van zusterverenigingen aanwezig, welke mooie woorden spraken en cadeaus aanboden. Ook de heren C. Pot, W.B. Smit, en W. Diepenveen waren aanwezig.

Van de federatie kreeg de vereniging een penning die eigenlijk bij het 50 jarig jubileum hoorde, maar door de oorlog, niet kon worden uitgereikt.

In de notulen is verder te lezen dat er op beide avonden zeer goed is gespeeld. Van dit concert is in de “Overmaassche Courant” van 27-09-1947 een verslag geplaatst. Als afsluiting van dit concert werd voor het eerst het door Joost van Beek gecomponeerde  werk “De Harmonie” ten gehore gebracht. Dit tot groot genoegen van het aanwezige publiek. Muzikanten die begonnen te zingen! Men kon toen niet vermoeden dat dat lied jaren lang op nummer 1 zou staan in de evergreen top 1000 van Slikkerveer.

Ook is de tekst van dit lied voor het eerst in de krant afgedrukt, zodat heel Slikkerveer deze uit het hoofd kon leren. Ik heb deze eerste officiële publicatie uit de krant uitvergroot en ingelijst, in een prachtige lijst, zodat een ieder dit kunstwerk kan uitprinten, ophangen, en zingen.