Inschrijfformulier nieuw lid Harmonie Slikkerveer

single-image

Geachte heer, mevrouw, ouders,

Middels dit formulier kunt u uzelf of uw kind inschrijven voor het lidmaatschap en muzieklessen van Muziekvereniging “Harmonie” Slikkerveer.

Instrument & Lessen
U ontvangt in bruikleen van de vereniging een instrument of oefeninstrument (drumbandleerlingen), bladmuziek en (eventueel later) een uniform. Graag verwijzen wij u naar reglement inzake de regeling voor het volgen van muzieklessen bij muziekvereniging Harmonie Slikkerveer.

Contributie

De contributie gaat de maand volgend op uw inschrijving in. Wij verzoeken u de contributie per maand te voldoen middels automatische incasso.

De contributie bedraagt:

Leden tot en met 12 jaar€ 10,00 per maand
Leden van 13 tot en met 17 jaar€ 15,00 per maand
Leden van 18 jaar en ouder € 21,00 per maand
Rustende leden € 15,00 per maand

INSCHRIJFFORMULIER 

Bij leden onder de 16 jaar het e-mailadres van ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger
XXXX XXXX XXXX XXXX XX

De ingevulde gegevens zullen gebruikt worden conform de Privacy Policy, welke ter inzage is op onze website: www.mh-s.nl / www.harmonieslikkerveer.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Muziekvereniging “Harmonie” Slikkerveer