Harmonie 55 jaar met nieuw vaandel 1947

Ton Bouman
single-image

Tijdens de oorlog is de Harmonie 50 geworden. Door de omstandigheden toen, was het onmogelijk deze verjaardag te vieren. Om deze reden is het 55 jarig bestaan in 1947 groots gevierd.

De Harmonie had een grote wens, n.l. een nieuw vaandel. Om deze wens in vervulling te laten gaan hebben een paar grote fans van onze club in 1945 een commité opgericht, met als doel de benodigde gelden hiervoor bijeen te brengen.

Het “Vaandelcommité” bestond uit de heren A. van Vliet, B. Nugteren, A. van Gastel, en dhr. de Kat. Dit alles gebeurde geheel buiten de vereniging om. Het vaandel zou dus echt een geschenk van de burgerij worden.

Om het 55 jarig bestaan te vieren, is er op 13-07-1947 een grote receptie gehouden in de bovenzaal van café Lodder. Hier is in “De Overmaassche Courant” verslag van gemaakt.

In de notulen is te lezen dat ook de heren Romeijn en Heester aanwezig waren, de twee oprichters van de Harmonie. Tijdens deze receptie kwam het Ridderkerks Fanfare de jubilerende Harmonie een serenade brengen, wat bijzonder werd gewaardeerd.

Het hoogtepunt was uiteraard de overhandiging van het nieuwe vaandel. Vanwege het feit dat dhr. de Kat tussentijds helaas was overleden, werd deze waargenomen door zijn weduwe. Zij was het, die het nieuwe vaandel namens het “Vaandelcommité” mocht overhandigen. Namens de Harmonie sprak dhr. Joost van Beek een dankwoord.

Na het officiële gedeelte ging het feest door tot diep in de nacht, en werden er diverse polonaises gelopen. De dag erop zaterdag, wilde men een muzikale wandeling maken door Slikkerveer, om het nieuwe vaandel aan de burgerij te tonen. Vanwege het slechte weer werd dit naar de woensdagavond verschoven.

Op 24 en 25 september was er ook nog een groot jubileum concert, met ook hier weer een bijzondere gebeurtenis. Hierover later meer