Glibberen in Slikkerveer

Ton Schouwenburg
single-image

Al geruime tijd wordt ons muziekcentrum en de ruimte er omheen door kinderen gezien als een openbare speelplaats.
Nu beschikken wij over een ruim “exercitie terrein” welke ook wel eens gebruikt wordt voor sport en spel van kinderen van de naast gelegen school de Reijer.
Buiten de schooluren om lopen kinderen van een jaar of tien liever over de daken van gebouw en op de containers.
Verschillende keren zijn ze weggestuurd en er zijn zelfs foto’s van hen genomen voor een eventuele melding bij de wijkagent.
Maar goed, kinderen zijn kinderen en die blijven altijd zoeken naar nieuwe bezigheden.
Afgelopen zaterdag aan het einde van de middag hadden ze de frituurcontainer geïnspecteerd en diverse flessen eruit gehaald en op elkaar leeggeschut. Ook ons gebouw en dat van de Reijer en de daar geplaatste speeltoestellen werden besproeid met de frituurolie.

Positieve uitwerking
De Harmonie kreeg hiervan melding en zijn daarop polshoogte gaan nemen. Ook de politie kwam nog even langs.
Op dat moment was er al het een en ander opgeruimd door verontruste ouders, want nadat een van de kinderen stijf onder het frituurvet was thuisgekomen, nam zijn moeder direct haar verantwoordelijkheid en is gewapend met vuilniszakken, bezem en emmers richting muziekcentrum gegaan.
Verder waren inmiddels ook andere ouders op de hoogte gesteld en zo gebeurde het dat door een tiental vaders en moeders met hulp van de veroorzakers alles wat besmeurd was grondig werd schoongemaakt.

Excuses
De kinderen hebben na het toespreken door hun ouders excuses gemaakt aan de voorzitter van de Harmonie en tevens beloofd niet meer op de daken van het muziekcentrum te klimmen.
Zo kan het verkeren dat een stapeling van onwenselijke gebeurtenissen wordt omgedraaid naar een positieve ontwikkeling.
Ouders en uiteindelijk ook de kinderen die dit hebben veroorzaakt: bedankt voor het nemen van jullie verantwoordelijk.
Dit is Slikkerveer op zijn best !