Gecombineerde concerten 1941

Ton Bouman
single-image

Daar de schrijver dezes al jaren donateur is van de Stichting Oud Ridderkerk, lag onlangs het door hun uitgegeven boekje “Het is de muziek die de toon aangeeft” op de mat.

Het boekje gaat over de Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids die dit jaar 100 jaar bestaat. Het is voor een vereniging altijd prachtig, wanneer een dergelijk jubileum zich voordoet.

Het is dan ook jammer dat door de coronacrisis de geplande festiviteiten daaromtrent geen doorgang kunnen vinden. Desalniettemin is deze mijlpaal, mijnerzijds toch een felicitatie waard. In het boekje is te lezen dat tijdens de oorlog Harpe Davids geen lid is geweest van de door de bezetter ingestelde Kultuurkamer. En dat er daarom, voor zover bekend, geen openbare optredens van Harpe Davids tijdens de oorlog zijn geweest.

Bij mij zijn er echter twee optredens uit 1941 bekend, waar ook Harpe Davids aan heeft deelgenomen.

Op initiatief van Sursum Corda zou er op 31-05-1941, een gecombineerd concert worden gegeven in de Electrozaal, waaraan zullen meewerken Sursum Corda, Harmonie Slikkerveer, Harpe Davids, en het Slikkerveers Mannenkoor.

Op 23-05-1941, komt er echter een schrijven binnen, van dhr. Cor Pot, dat het concert helaas geen doorgang kan vinden, omdat NSB leider Anton Mussert de Electrozaal moet hebben voor een bijeenkomst. Het concert is toen verplaatst naar zaterdag 07-06-1941.

Op 28-08-1941 kwam er bij de Harmonie een verzoek binnen van Muziekvereniging Harpe Davids, om mee te werken aan een gecombineerd concert, welke wordt gehouden op 27-09-1941, in de Electrozaal. Er wordt besloten hieraan deel te nemen. Aan dit concert doen de volgende verenigingen mee. Sursum Corda, Ridderkerks Fanfare, Harmonie Slikkerveer, het Slikkerveers Mannenkoor, accordeonvereniging “Vieus Cammerall”, en organisator Harpe Davids.

Op het concert was de Harmonie als eerste aan de beurt. De overige deelnemers zaten al in de zaal toen het publiek werd binnen gelaten. De publieke belangstelling was echter zo groot, dat iedereen niet in de zaal paste. Dhr. A de Kluijver, die als suppoost bij de ingang stond, kon de grote drukte totaal niet aan, en liet iedereen maar binnen.

De politie heeft daar toen een stokje voor gestoken, en de voorzitters gesommeerd hun leden naar de kleine Electrozaal te sturen, zodat er weer wat ruimte ontstond voor het publiek. En nog konden alle mensen niet naar binnen.

Uit deze notulen van de Harmonie blijkt, dat Harpe Davids, toen de oorlog al bijna anderhalf jaar woedde, ze nog een concert hebben georganiseerd, waar veel belangstelling voor was.