Fonobori sponsort project Blazersbende

Michel Van der Klooster
single-image

In onze muziekvereniging-wereld en daar omheen zijn ontwikkelingen aan de gang die het noodzakelijk maken om ons als vereniging te bezinnen op de toekomst.

Ontwikkelingen die de toekomst van de fanfare bedreigen zoals vergrijzing van muzikanten, individualisering van de maatschappij waardoor mensen (vooral jeugd) zich minder willen binden aan verenigingen, terugloop van ledenaantal waardoor de bezetting van het fanfareorkest, drumband en jeugdfanfare in het gedrang komt.

MUZIEKLESSEN OP SCHOLEN 

Daarvoor heeft de Harmonie het plan opgevat om op scholen AMV “Algemeen Muzikale Vorming” te gaan aanbieden waar een 2-tal scholen al positief hebben op gereageerd. In Juni 2018 start de eerste lessen.

INSTRUMENTEN 

Om deze lessen te kunnen geven hebben we veel instrumenten nodig, nu hebben we wel een aantal instrumenten in voorraad, maar niet voldoende.

Er zijn speciale instrumenten beschikbaar voor jeugdleden, welke onverwoestbaar, makkelijk te onderhouden en niet te zwaar zijn voor kinderen.

FONOBORI

De stichting Fonobori hebben wij bereid gevonden dit prachtige project mede te realiseren. Zij zien het belang van muzikale vorming, muziek maken is namelijk niet alleen leuk, het stimuleert de creativiteit van het kind en heeft ook een positief effect op de intelligentie en sociale vaardigheden.

Tevens wordt dit project gerealiseerd om onze ledenbezetting weer op pijl te krijgen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !  

De stichting Fonobori gaat de financiële  middelen beschikbaar stellen voor de aankoop van 20 instrumenten ! Een werkelijk fantastisch aanbod waar we zeer blij mee zijn.