Even voorstellen Arie de Kluijver

Anja Biesbroek
single-image

Wie ben je:

Mijn naam is Arie de Kluijver, gehuwd met Sonja en 2 zoons n.l. Peter en Jacco en 4 kleindochters, Laurel en Romée van Peter en Robin en Fleur van Jacco.

In mijn werkzame leven ben ik begonnen in de melkhandel als knecht bij melkhandel Nugteren van 1956 tot 1966 met tussenstop van militaire dienst juni 1960 tot november 1961.

Vanaf januari 1966 als zelfstandig melkhandelaar gestart hetgeen in 1971 een vervolg kreeg met de aanschaf van onze eerste SRV rijdende winkel.

September 1980 werd een nieuwe moderne SRV rijdende winkel aangeschaft. Helaas brak in de beginjaren 80 een economische crisis uit hetgeen ook de Ridderkerkse gemeenschap heeft getroffen. Vele bedrijven gevestigd in het Ridderkerkse moesten dan ook een zeer zware tol betalen zoals bekend. Ondanks alle tegenslagen hebben we toch kans gezien om onze zaak overeind te houden. Mijn bestaan als zelfstandige kreeg in 1987 een onverwachte wending daar ik gevraagd werd om beheerder te worden van een nog te bouwen tankstation met wasstraat in Ridderkerk. Stomverbaasd dat deze maatschappij bij de fam. De Kluijver uitkwam doch al snel bleek dat men zocht naar een bekende Ridderkerker.

Na intern familieoverleg de beslissing genomen het aanbod te accepteren. Vanaf februari 1988 tot november 1999 het welbekende tankstation Donkersloot met succes beheerd.

Maart 2000 gestart met Kluijver Service Koerier hetgeen nog steeds van toepassing is.

Instrument: 
Ik probeer ES-Bas te spelen

Muzikale loopbaan: 
1958 begonnen als leerling op bariton, 1959 naar militaire dienst bij regiment Genietroepen welk een eigen dienstplichtig fanfareorkest bezat. Na uitvoerig aandringen van Harmonie dirigent Warnas bij kapelmeester von Berg ben ik na 6 weken eerste oefening ingedeeld bij het fanfareorkest eerst als bekkenist doch al zeer snel werd mij de opdracht gegeven om gedurende 4 weken met iedere dag 5 uur les van een professioneel bassist de Es Bas te gaan bespelen. Na veel bloed zweet en tranen is het me gelukt.

Toen ik in 1961 was afgezwaaid kon dan ook direct aansluiten bij het orkest van onze Harmonie Slikkerveer hetgeen ik na 62 jaar lidmaatschap nog steeds probeer te doen.

Tevens ben ik sedert 1997 verbonden aan het Vrijwillig Fanfare Korps der Genie als Es- Bassist en sedert 6 jaar als orkestmanager.

Mooiste muziekstuk: 
We hebben in de loop der jaren vele mooie stukken gespeeld dus kan ik geen keus maken.

Wat heeft de muziek en Harmonie je gebracht:

Ik ben als bestuurslid 3 jaar 2e secretaris en 27 jaar voorzitter geweest. Ondanks mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik met behulp van uitstekend medebestuurders er toch wel in geslaagd om onze mooie club zeker in het Ridderkerkse op de kaart te zetten.  De bekendheid heeft natuurlijk ook maatschappelijk gezien een steentje bijgedragen.

Gelukkig heb er ook vele vrienden en bekenden aan overgehouden. 

Leukste ervaring:

100 jarig bestaan van Harmonie Slikkerveer met groot concert in de Fakkel met Lee Towers en de jaarlijkse rommelmarkt waar ik het Rad mag besturen.

Hobby’s:

Sport kijken is het enige wat ik kan bedenken.

Verder iets kwijt:

We zitten als orkest best wel in zwaar weer doch ik hoop dat ons huidige bestuur in staat is om met medewerking van de huidige leden de inspanningen die reeds getroffen zijn om het tij te keren tot een succes te maken en indien de hulp van oude rot gewenst is ben ik beschikbaar.