Duurzaam Doen !

admin
single-image

Verenigingen, kerken en scholen die nu nog oud papier en karton inzamelen gaan zich op een andere manier inzetten voor een duurzaam Ridderkerk. Op maandag 19 februari toostte een afvaardiging van deze partijen met wethouder Marten Japenga op deze nieuwe samenwerking onder de titel ‘Duurzaam Doen!’.

In 2018 gaat de gemeente oud papier en karton zelf inzamelen waardoor de rol van de vrijwilligers bij de huidige papierinzamelaars verandert. Afstand doen van een jarenlange traditie vergt tijd. Daarom is afgelopen jaar uitvoerig gesproken met de verenigingen, kerken en scholen over hun nieuwe rol en activiteiten. De gemeente betaalt hiervoor een bedrag aan deze vrijwilligers dat gelijk is aan het uitgekeerde bedrag in 2016.

Bewoners van laagbouwwoningen krijgen in 2018 een minicontainer voor oud papier en karton aan huis. Bij alle hoogbouwwoningen komen voorzieningen, zodat men oud papier en karton dicht bij de woning kan wegbrengen. Tot dat moment blijven de verenigingen, kerken en scholen oud papier en karton ophalen.

Vrijwilligers die actief zijn voor de negen organisaties komen de komende weken in De Blauwkai aan het woord. Zij vertellen daarin over hun vernieuwde bijdrage aan een duurzaam Ridderkerk.