Drumband op concours 1956

Ton Bouman
single-image

Op 22 september 1956 toog onze drumband naar Alblasserdam om daar o.l.v. dhr. Job Stolk deel te nemen aan een drumbandconcours.

De uitslag viel echter wel wat tegen. Onze jongens behaalde daar een derde prijs. De reden waarom men niet hoger scoorde is wel heel bijzonder… Onze drumband beschikte n.l. niet over paukentrommen, en een overslagtrom.

Volgens de notulist werden door dit gemis de foutjes niet “verduisterd”. Hij sprak dan ook de hoop uit, dat er zoveel oud papier zou worden ingezameld, dat deze trommen snel aangeschaft konden worden.

Nu is het bijzondere, dat eerder in dat jaar n.l. op 14 juli, de drumband in Vlissingen op een concours aldaar, wel een keurige eerste prijs behaalde met 36 punten, waar 40 het maximum was. Dus ook zonder paukentrommen en een overslagtrom was het dus mogelijk een eerste prijs te behalen. Je moet alles gewoon goed spelen.

Het orkest deed het ook best in Vlissingen. Men behaalde met 108 punten ook een eerste prijs. Dit was opdat moment de hoogste score ooit in de Vaandelafdeling.

De derde prijs in Alblasserdam van de drumband is niet in de krant terug te vinden, en komt uit de notulen. De eerste prijzen behaald in Vlissingen stonden wel in de krant.