Dramatisch concours

Ton Bouman
single-image

Op 22 juni 1957 vertrok de voltallige Harmonie om 8.15 met twee prima bussen van de Jong tours van Slikkerveer naar Bergeijk om deel te gaan nemen aan het concours aldaar.

Via een mooie toeristische route door het prachtige Brabantse land arriveerde men om 13.15 te Bergeijk.

Na even te hebben gewacht was eerst onze drumband o.l.v. dhr. Job Stolk aan de beurt. Toen de lopende mars was uitgelopen, kwamen de heren juryleden vol verwondering vragen in welke afdeling men zat. In het programmaboekje stond tweede, maar dit moest eerste afdeling zijn. Er was dus duidelijk iets niet goed gegaan.

De jury besloot daarom dat er overnieuw gelopen moest worden. Volgens de notulist had men hier zeker geen strop aan. Toen na lang wachten het orkest o.l.v. dhr. Jordaans aan de beurt was, speelde deze naar eigen zeggen niet best.

Niemand rekende op een eerste prijs. De uitslag was een magere tweede prijs met slechts 88 punten. Maar liefst 20 punten minder dan het jaar ervoor. Bar en bar slecht dus.

De drumband behaalde met 33 punten eveneens een tweede prijs. Zoals te begrijpen is, was de stemming op de thuisreis een stuk slechter dan andere jaren. Men wist in ieder geval zeker, dat men niet in de Vaandelafdeling thuishoorde met een dergelijke uitslag.

Daar ik in de kranten niets heb kunnen vinden van dit gebeuren, komt het verhaal in zijn geheel uit de notulen van de Harmonie.

Ook zitten er twee knipsels bij de notulen van het jury verslag. Het verplichte nummer voor het orkest was Harlem Shadows van Meindert Boekel. Dit staat overigens niet vermeld in het knipsel. Verder spreken de knipsels met de verslagen voor zich. 

Kort daarna op de ledenvergadering, vonden de leden het slechte resultaat op het concours, het moment om afscheid te gaan nemen van de heer Jordaans als directeur. Men was van mening dat dhr. Jordaans te oud was om de Harmonie nog langer te leiden. Er was behoefte aan een nieuwe jonge dirigent. Hierover later meer.