Contributie

Admin
single-image

De contributie van de vereniging is verdeeld in leeftijdscatergorien:

Jeugdleden ( tot en met 12 jaar )

€. 10,00 per maand

Jeugdleden ( tot 18 jaar )

€. 15,00 per maand

Leden vanaf 18 jaar

€.  18,00 per maand

Leden van Something Else

€. 21,00 per maand

De contributie kan worden betaald met automatische incasso

Rekeninggegevens van de vereniging:

Naam   :           MUZIEKVERENIGING HARMONIE

IBAN    :           NL14 RABO 0355 4244 87