Concoursen door de jaren heen

Ton Bouman
single-image

BUITENCONCOURS 

Dat een concours vroeger altijd buiten plaatsvond, is nu moeilijk voor te stellen. Tot ver in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, waren concoursen vrijwel altijd buiten. Voor het concertgedeelte werd er op een feestterrein of weiland een muziektent opgebouwd, met daar tegenover een jurytent.

MARSPARADE 

Ook was er een straatparcours voor het marsgedeelte. Hier kon je aan deelnemen als orkest, of tamboers / drumband met orkest, of alleen tamboers / drumband. Er zijn nog een paar foto’s van onze tamboers waarop je kunt zien dat ze met zes man marcheren voor een jury.

Vroeger konden we dus met zowel het orkest als de tamboers naar het zelfde concours. Er waren dus meerdere beoordelingen mogelijk, en meerdere prijzen te verdienen. Het was echter niet verplicht om overal aan deel te nemen. Zangkoren, accordeonverenigingen, mondharmonicaverenigingen, e.d. konden soms ook deelnemen.

 

CONCOURSEN MET VERMAAK

Ook was er regelmatig “vermaak” bij. Dit betekend dat er bijv. een schommel, draaimolen, biertent, oliebollenkraam e.d. aanwezig was. Dus eigenlijk een soort kermis. Dit was echter niet altijd het geval. In het Protestante gedeelte van ons land mocht er op zondag niets anders worden gedaan dan kerkgang, dit in tegenstelling met het Katholieke deel van ons land, waar je na de Mis wat anders mocht ondernemen. Zaterdag werd er gewoonlijk gewerkt, en er bestonden geen vakantie of snipperdagen, zodat je altijd onbetaald verlof (verlet) moest nemen. Als er een optreden was onder werktijd, kreeg je als compensatie voor je verlet soms een kleine vergoeding van de vereniging. Al met al betekende dit voor de Harmonie dat het eigenlijk maar 3 keer per jaar mogelijk was, om zonder verlet, wat verder weg, ergens aan deel te nemen. Te weten tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, en tweede Pinksterdag.

Dit is ook een van de redenen waarom je vroeger in Brabant en Limburg meer verenigingen had van hoog niveau, dan hier. Die konden bij wijze van spreken iedere zondag op concours. Na de komst van de vrije zaterdag (middag) is dit allemaal veranderd. In de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn de concertconcoursen naar binnen verhuist, en zijn geworden zoals we ze nu kennen. Voor drumbands e.d. kwamen er aparte concoursen op een sportveld buiten, of binnen in een sporthal. De 3 wat onscherpe foto’s zijn genomen in 1950, tijdens een concours te Ede. Ze geven echter goed weer hoe een buiten concours eruit zag.