Coehoorn

Ton Bouman
single-image

Daar ik als schrijver van de “Historische stukjes” geen professioneel auteur ben, zullen er best schrijffouten instaan. Daarom ga ik niet snel lopen lachen om schrijffouten van anderen.

Echter na bijna 60 jaar muzikant te zijn, heb ik wel enige muzikale kennis,(al is het maar weinig volgens sommigen) en weet ik in ieder geval de namen van onze instrumenten te noemen.

Daarom heb ik wel moeten lachen om een stukje uit De Combinatie van 16-01-1964. In dit artikel wordt geschreven dat men bij het “Ridderkerks Fanfare” voornemens is om te proberen meer jeugd te trekken.

Bij dit artikel is een foto geplaatst van een jonge muzikant op een corhoorn, welke in het onderschrift coehoorn wordt genoemd. Dit is nog eens wat anders dan stofzuiger.