Brand bij Ridderkerks Fanfare

Ton Bouman
single-image

Brand in verenigingsgebouw Ridderkerks Fanfare 

Iets wat je als vereniging nooit wil meemaken, is brand in je verenigingsgebouw. Op woensdag 30-11-1994 overkwam het Ridderkerks Fanfare dit echter wel. Deze vereniging raakte zwaar gedupeerd door een uitslaande brand in hun clubhuis.

Zoals er in de krant te lezen is, vreesde men dat het houten gebouwtje als verloren moest worden beschouwd. Politie onderzoek wees uit dat met vuur spelende kinderen de brand hebben veroorzaakt.

Na deskundig onderzoek bleek, dat het gebouw gelukkig nog te herstellen was. Ook moesten de daar aanwezige instrumenten die rookschade hadden opgelopen door een gespecialiseerd bedrijf worden gereinigd. Al met al een schadepost van f 160.000,- voor deze vereniging.

Direct na het bekend worden van de brand, bood de Harmonie R.F. spontaan onderdak aan, en hebben van dit aanbod dankbaar gebruik gemaakt. Hierdoor hoefde men immers niet te stoppen met repeteren, en was men gelukkig even uit de brand.

Het gebouwtje aan de Kerkweg staat er heden ten dagen nog steeds, en is nu het onderkomen van Chr. Muziekvereniging Harpe Davids.