Boete bij repetitie verzuim

Ton Bouman
single-image

In 1902 beschikte de Harmonie net als nu over een “Huishoudelijk reglement”, waarin de doelstellingen van de vereniging, en de rechten en plichten van leden en bestuur staan vermeld.

Het reglement wat in 1902 gold, is bij mijn weten helaas verloren geraakt. Echter, in de oude notulen wordt hier regelmatig naar verwezen. Zo ook op 11-10-1902. In deze tijd was het repetitiebezoek kennelijk dermate belabberd, dat er is besloten strenger te gaan optreden, en te gaan handelen volgens art.9 van het reglement. Hierin stond, dat wanneer iemand zonder geldige reden niet op de repetitie was, men beboet kon worden. Als waarschuwing zouden de wegblijvers eerst een brief van de secretaris ontvangen, waarin het bestuur mededeelt, dat men wanneer je zonder geldige reden niet op de repetitie komt, men tot sanctie zal overgaan.

Het is mij niet bekend of er ooit daadwerkelijk  een boete is uitgedeeld, en betaald. Mijn inziens hou je vandaag de dag bij een dergelijk beleid niet veel leden over.

Verder is het interessant te melden dat in die tijd, de vaste repetitieavond de zaterdagavond was.
Vanwege de leesbaarheid, heb ik van het betreffende notulen stukje een transcriptie gemaakt.