Blazersbende

single-image

Harmonie Slikkerveer en de Blazersbende

Leerkrachten zien vaak op tegen cultuur- of muziekonderwijs. Door voor de klas een liedje in te zetten, stelt een leerkracht zich kwetsbaar op. Geen wijs kunnen houden, niet weten hoe een liedje ingestudeerd moet worden, orde houden terwijl kinderen juist geluid moeten maken; niet iedereen voelt zich op zijn gemak bij muziekles. Laat staan wanneer daar ook nog eens instrumenten bij komen. Toch is het nooit te laat om te leren Het project “De Blazersbende” gaat de uitdaging aan om het muziek maken weer leuk te maken bij kinderen.

De kracht van de Blazersbende zit in de verbindingen; in het aanhalen en structureel maken van banden binnen de gemeente of in dit geval de wijk Slikkerveer. Binnen schoolse muziekeducatie kan het culturele leven in een wijk een impuls geven in de vorm van meer cursisten voor het muziekonderwijs zoals To Be en meer jeugdleden bij amateurverenigingen. Ook voor scholen biedt samenwerking voordelen. Het vergroot de aantrekkingskracht voor ouders die hun kinderen graag in contact brengen met muziek.

Wat is de blazersbende?

De Blazersbende is een project dat in totaal uit drie delen bestaat en wordt geïnitieerd door Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer voor de groepen 6-7-8 van de basisschool. Doel van het project is om kinderen op een actieve manier te laten kennismaken met een instrument uit een blaasorkest en ze daarbij in contact te brengen met de muziekvereniging. Voor de muziekvereniging is het een kans om zich te presenteren onder de jeugd met het uiteindelijke doel de instroom van nieuwe leerlingen op gang brengen.

Wat doet de Blazersbende ?

.De Blazersbende is een project dat uiteindelijk uit drie delen bestaat. Deze delen zijn afzonderlijk van elkaar te realiseren. Bij de Blazersbende gaan kinderen direct een instrument spelen, ook als ze dit nog nooit eerder gedaan hebben. In korte tijd zullen ze kennis opdoen van ritmes, klanken en muziekschrift. Daarnaast staat natuurlijk voorop dat zij samen met elkaar leren musiceren.

In het eerste deel van het project maken kinderen in 5 of 8 wekelijkse lessen van 1 uur tijdens schooltijd kennis met het instrument. Tijdens de lessen wordt een stuk of meerdere stukken ingestudeerd om vervolgens samen met het orkest en slagwerk groep van de muziekvereniging te presenteren aan familie en bekenden. De Blazersbende wordt samengesteld uit saxofoons, P trompetten, P bone trombones, tuba´s, en allerlei slagwerk instrumenten. Ook zullen de zangkwaliteiten van de kinderen aan de orde komen in het programma.

In het tweede deel van het project kunnen kinderen in 8 wekelijkse introductielessen aansluitend op de schooltijden zich in groepsverband verder bekwamen op het instrument naar keuze.

In het derde deel van het project kunnen kinderen als aspirant lid van de muziekvereniging zich naar gelang het aantal deelnemers per instrument, groepsgewijs bekwamen in het bespelen van het instrument naar keuze. In dit gedeelte van het project zal gewerkt worden naar het behalen van het A diploma Harmonie en Fanfare. Het derde deel van het project kent een periode van 8 maanden. waarin een bijdrage van ouders gevraagd wordt van € 12,50 per maand.

Meer informatie?

Belangstellenden kunnen voor meer informatie over Blazersbende contact opnemen middels onderstaand formulier: