Bijzondere reden voor een feestje! 1909

Ton Bouman
single-image

Als je zoals de schrijver dezes sinds 1963 lid bent van de Harmonie, heb je al heel wat concerten, uitvoeringen meegemaakt. En als er dan op een uitvoering goed gespeeld is, het publiek, de dirigent zijn tevreden, en je hebt dan zelf ook nog lekker gespeeld, dan heb je volgens mij als muzikant een heerlijke avond beleefd. Hiervoor ben je naar mijn idee muzikant.

Daarom las ik vol verbazing de notulen van de vergadering (repetitie) van zaterdag 11-12-1909. Dhr. Klaas Westbroek, voorzitter der vereen, stelde tijdens deze vergadering voor om in februari een feestavond te houden onder de leden, omreden dat deze niets hebben aan een uitvoering. En dan onder elkaar allen een gulden te storten voor dien avond.

Dit voorstel werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Er zijn heel veel redenen te bedenken om een feestje te vieren, maar deze kon ik nog niet.