Arbeidersmuziekvereeniging Excelsior

Ton Bouman
single-image

Arbeidersmuziekvereeniging Excelsior opgericht 1932 te Slikkerveer 

Bondsbestuurder dhr. van der Houven heeft op 05-09-1931 de eerste steen gelegd voor het nieuwe gebouw der Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond aan den Oranjestraat te Slikkerveer. Op 02-01-1932 was de ingebruikname.

Het gebouw bestond uit een woning voor de bezoldigd functionaris, kantoorruimte, en een vergaderzaal met 200 zitplaatsen, welke ook kon worden gebruikt voor culturele manifestaties.

Dit gebouw was een grote stap vooruit. Geen der eigenaren van de drie geschikte vergaderruimten op Slikkerveer, was n.l. bereid, hun ruimten beschikbaar te stellen voor ANMB vergaderingen. Hierdoor moest men soms buiten vergaderen.

Kort na de ingebruikname van het gebouw, is er in maart 1932, een muziekvereniging opgericht met de naam Arbeidersmuziekvereniging “Excelsior”, welke van het nieuwe gebouw gebruik kon maken. Van deze vereniging is niet zo heel veel te vinden in historische kranten, daar er meestal in eigen kring werd opgetreden.

Toch heb ik nog een paar krantenstukjes gevonden. Deze vereniging heeft niet zo heel lang  bestaan. Sommige oud Harmonie leden, w.o. Arie ‘t Jong, hebben nog bij deze arbeidersmuziekvereniging gespeeld, en zijn later Harmonie lid geworden.

Op 31 juli 1945 is er ook een zangkoor opgericht met de naam “De Stem Des Volks”. De opa van ons koorlid Marion Boutkan Rook, Dhr. J.B.A. Rook (Joop) was plaatselijk hoofdbestuurder van de ANMB afd. Ridderkerk. Daarnaast is hij voor de S.D.A.P. in 1927 als lid gekozen in de Ridderkerkse gemeenteraad. Ook is hij na de oorlog nog vele jaren PvdA wethouder geweest. En niet onbelangrijk, zoals het een Rook betaamt, was hij ook muzikant bij de arbeidersmuziekvereniging. Op de foto zien we het zangkoor met enkele muzikanten.