Topprestatie concours te Den Haag 1963

Ton Bouman
single-image

Op 19-10-1963 vertrok de Harmonie met twee bussen naar concours. In die tijd was dit een jaarlijks gebeuren. Ditmaal ging de reis naar Den Haag, waar de Politie muziekvereniging “Onderling Kunstgenot” een concours had georganiseerd.

Net als bij de Harmonie was dhr. Karel Kokelaar ook van dit orkest dirigent. Op het Rijswijkseplein werd de Harmonie opgevangen door de politie, welke de bussen naar een repetitieruimte begeleide.

Nadat hier nog enkele moeilijke passages zijn doorgenomen, wenste voorzitter dhr. Cor Kerger, dirigent en leden succes, en bedankte een ieder voor hun grote inzet. Men hoefde nergens bang voor te zijn, daar er volgens hem best een eerste prijs inzat.

Bij de concertzaal aangekomen ging men eerst naar een ruimte om af te stemmen, en daarna gelijk het bloedhete podium op. Aan het overweldigende applaus te horen, moet de uitvoering van de twee stukken goed zijn geweest.

Hoe goed, vertelde de prijzen commissaris dhr. Groenendaal bij de bekendmaking. Aldus: Eerste nummer, Grand Canon du Verdon van M. Boekel, 55 punten. Tweede nummer, Overture Romantique van G. Riff, 56 punten. Een eerste prijs met lof van de jury!!!  

De ontlading was enorm. De een gaf een rauwe kreet van blijdschap, de ander kon geen geluid meer voortbrengen, de derde ging van narigheid onder zijn stoel zitten. In heel het bestaan van de Harmonie was dit nog nooit vertoond. Een eerste prijs met lof in hoogste afdeling, de Vaandelafdeling. Dit betekende ook dat de Harmonie mocht deelnemen aan het top concours te Arnhem.

Nadat onze dirigent dhr. Kokelaar de lof van de jury in ontvangst had genomen, vertrok men naar de hal waar de rapporten werden bekeken, en felicitaties in ontvangst werden genomen. Hierna ging men terug naar de bussen. Vanwege de spanning en de hoge temperaturen van het laatste uur, snakte de kelen naar wat vochtigheid.

Daarom werd er snel gestopt, om in een gelegenheid bij Scheveningen dit euvel adekwaat te verhelpen. Er werd menigmaal geklonken op dit mooie succes. Om ongeveer 00.30 was men weer op Slikkerveer.

Interessant is het nog te melden dat de dirigent, en het dagelijks bestuur na dit concours, door de organiserende vereniging, waren uitgenodigd op een receptie welke in het stadhuis van Den Haag werd gegeven. Voor dhr. Kokelaar betekende dit grote succes ook heel veel. In zijn levensloop, te lezen op Wikipedia, wordt aan dit succes nog gerefereerd.